Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytovatel daru (dále jen "Dárce") souhlasí s tím, aby Centrum umění a pohybu s.r.o., IČO: 03019276, se sídlem Kopeckého sady 152/15, 301 00 Plzeň, (dále jen „Obdarovaný“) zpracovávalo následující osobní údaje Dárce: (a) jméno (b) příjmení (c) adresu bydliště (d) datum narození (e) telefon (f) email (g) podpis (společně jen „Osobní a  citlivé údaje“) pro účely zhotovení darovací smlouvy mezi Dárcem a Obdarovaným. Obdarovaný je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat Osobní a citlivé údaje pro účely posouzení, zkontrolování a vyhodnocení žádosti o dar (dále jen „Žádost“).

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Bez jeho udělení Obdarovaný nebude moci řádně posoudit, zkontrolovat a vyhodnotit Žádost.

Osobní údaje Dárce budou použity výhradně pro účely zpracování žádosti a budou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro případnou kontrolu nadřízenými orgány (např. Finanční nebo Krajský úřad), avšak maximálně po dobu 10 let.

Osobní a citlivé údaje jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení  Evropského parlamentu a Rady č.2016/679  ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Žadatel potvrzuje, že se  seznámil s Prohlášením o ochraně  osobních  údajů  a  souborů  cookie,  které  je  dostupné  na https://www.centrumplzen.cz/gdpr a  obsahuje  podrobné  informace o  tom,  jakým  způsobem CUAP zpracovává osobní údaje. Žadatel si  je vědom svých  práv  podle  GDPR,  zejména  práva tento souhlas odvolat, a  to oznámením učiněným na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..