Kdo jsme

Andílci Plzeň

Centrum umění a pohybu Plzeň je především domovem Andílků - dětského pěveckého sboru, který již desátým rokem pomáhá rozdávat radost, kde to jen lze. Tak jako ostatní kulturní instituce, hudební tělesa či sólisty, i nás zastihla koronavirová krize v plné síle. Všechny naše koncerty byly zrušené a sborový zpěv je zakázaný...

300+ koncertů

Andílci absolvovali za dobu své existence přes 300 koncertů doma i v cizině.

200+ skladeb

Andílci za svou kariéru nacvičili a interpretovali více než 200 českých i zahraničních skladeb v různých jazycích včetně Finské hymny.

500+ lidí

Pěveckým sborem Andílci prošlo dohromady již přes 500 dětských i dospělých zpěváků.

1 000 000+ Kč

Andílci pomohli vybrat přes jeden milion korun na pomoc pro rozličné dobročinné projekty.

Nyní potřebujeme pomoc my

Jsme Pěvecký sbor Andílci, který působí v Plzni již přes 10 let. Vždy jsme si zakládali na tom, abychom svým zpěvem a různými vystoupeními potěšili každého jednotlivce. Pěvecký sbor Andílci vychoval stovky dětí a dospělých a koncertoval již se všemi významnými osobnosti naší hudební scény. Dlouhá léta jsme finance, které jsme si „vyzpívali“ dávali na nejrůznější charitativní akce a pomáhali jsme potřebným.

Dnes ale potřebujeme pomoc my sami.

Díky době, která nás všechny postihla, jsme nepřišli jen o zpívání a koncerty, ale pomalu přicházíme o to nejdůležitější, a to je naše zázemí. Bohužel nebudeme schopni dál přežít bez pomoci druhých, bez finančních prostředků, které nám teď chybí nejvíce.

Andílci přicházejí o svůj domov.

Centrum umění a pohybu, které Andílky zastřešuje je soukromá instituce a je závislá na tom co si pouze sama vydělá. Chápeme opatření, která vláda přijala na ochranu zdraví občanů, ale dlouhodobý zákaz koncertování i vyučování nás připravil o veškerou možnost příjmů. Nejsme státní instituce. Prostředky, které jsme měli připravené jako zálohu v případě jakéhokoliv výpadku, jsme bohužel již použili z větší části v první vlně, kdy jsme byli zavření. Druhá vlna nás bohužel zastihla v období před koncerty, které nám dokáží pokrýt všechny naše výdaje, přičemž jsme po první vlně měli domluvených i více akcí, abychom se mohli na další vlnu připravit. Nestihli jsme to. Ihned po vyhlášení nouzového stavu jsme věděli, že musíme něco dělat. Zkusili jsme se proto domluvit s majitelem prostor na prominutí nájmu za dobu, kdy tam nemůžeme být, bohužel marně. Marně zatím vychází i pomoc od státu, který nám zakázal naši činnost - na naší žádost o drobný příspěvek na tak už vysoké náklady jsme zatím nedostali jedinou odpověď a obáváme se, že ji už ani nedostaneme. Do poslední chvíle jsme se snažili situaci vyřešit sami, bohužel nám ale zbývá jediná šance - využít sílu volného trhu - Vás lidí, a požádat Vás tímto o pomoc.

Pokud chcete Andílkům pomoci, uděláte dobrý skutek. Tak jako Andílci pomáhali dělat dobré skutky za celou svoji dobu existence. Na oplátku Vám Andílci slibují, že jakmile to bude možné, rozzáří opět úsměvy a naplní vaše srdce radostí. Zaslané finanční dary budou použity na nájmy prostor, energie, nezbytné výdaje k fungování pěveckého sboru Andílci a celkové stabilizaci ekonomické situace.

DĚKUJEME!
Image

Jak mohu pomoci

Pokud jste se rozhodli nám pomoci a udržet tak činnost pěveckého sboru Andílci, můžete nás podpořit finančním darem. Stačí k tomu vyplnit darovací smlouvu a poté zaslat peněžitý dar na náš účet, který obratem obdržíte na Vaši emailovou adresu. Za všechny Andílky DĚKUJEME!